Algemene Voorwaarden

Overeenkomst tussen jou en Media Bird/Lipdub.nl

Onze overeenkomst komt formeel tot stand op het moment dat je online een reservering plaatst (per e-mail of via het reserveringsformulier op onze website). Tijdens het reserveren heb je voor diverse punten akkoord gegeven, waaronder onze Algemene Voorwaarden. Onze complete Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden. De laatste aanpassing van deze pagina/Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden op 24 maart 2020. Tijdens het reserveren ging je ook akkoord met: de betaalplicht, ons privacybeleid en dat je zelf de eventuele muziekrechten regelt, mocht dat van toepassing zijn op jullie workshop. Enkele punten uit onze Algemene Voorwaarden lichten wij hieronder nogmaals toe.

Muziek

Wij verwachten van jullie als groep dat jullie het mp3 fragment van het gekozen muzieknummer aanleveren. Dit is iets waar wij niet in voorzien. Het mp3 fragment hebben wij nodig om tijdens de workshop de muziek af te spelen en jullie clip te kunnen monteren zonder bijgeluiden. Na de workshop en oplevering van de montage worden alle muziekfragmenten van onze klanten verwijderd.

Restantbetaling

De restantbetaling van de workshop dien je uiterlijk 14 dagen voorafgaand te voldoen via bankoverschrijving of middels iDeal.

Deelnemers afmelden

Ben je met een groep tot 30 personen en valt er iemand af? Dan kun je tot 14 dagen voorafgaand de persoon/personen afmelden en een verzoek tot creditering van het bedrag indienen. Het factuurbedrag wordt dan opnieuw berekend volgens onze op dat moment geldende prijslijsten en/of tarieven.

Je mag tot 15% van het opgeven aantal deelnemers kosteloos afmelden. Vallen er onverhoopt meer deelnemers af? Dan wordt er maximaal 15% afgetrokken van het totale factuurbedrag. Let wel op ons minimumtarief!

Per workshop hanteren wij een minimum van 12 betalende deelnemers. Mocht jullie groepsomvang uitkomen onder de 12 personen of de kosten onder het minimumtarief (12x het bedrag per persoon), dan wordt het minimumtarief in rekening gebracht.

Uiteraard kan een workshop wel gewoon doorgaan met minder dan 12 personen.

Workshop verplaatsen

Blijkt achteraf dat jullie uiteindelijk toch niet beschikbaar zijn met de groep, dan kun je in overleg met ons de workshop verplaatsen. Onder verplaatsen wordt ook verstaan het wijzigen van het tijdstip. Wij gaan dan kijken wanneer de begeleider een plekje voor jullie heeft. Wij doen altijd zo goed mogelijk ons best om jullie te helpen met de verplaatsing.

Aan het verplaatsen zitten mogelijk wel kosten verbonden. Gaat het om enkel het tijdstip en is jullie begeleider dan ook beschikbaar? Dan is verplaatsen kosteloos. Gaat het om verplaatsen naar een ander tijdstip met andere begeleider of een andere datum, dan kun je hieronder de mogelijke kosten nalezen.

Verplaatsing Kosten*
Tot 45 dagen voor aanvangNihil – enkel indien wij daar kosten voor maken
45 tot 14 dagen voor aanvang15% factuurbedrag, minimaal € 100,- incl. btw – tenzij anders overeengekomen
Binnen 14 dagen voor aanvang50% factuurbedrag, minimaal € 250,- incl. btw – tenzij anders overeengekomen

Mocht het verplaatsen niet lukken, dan zal de workshop helaas worden geannuleerd conform onze afspraken uit de Algemene Voorwaarden. Zie hieronder.

*indien er ook andere kosten zijn gemaakt voor jullie workshop, bijvoorbeeld omdat wij iets moesten huren of aanschaffen, dan wordt dat uiteraard ook doorberekend bovenop de genoemde bedragen.

Workshop annuleren

We hopen natuurlijk niet dat jullie de workshop willen annuleren. Maar heel soms gebeurt dat wel. Hieronder zie je een schema van de mogelijke financiële consequenties.

Annulering Kosten*
Tot 45 dagen voor aanvangGeen kosten
45 tot 30 dagen voor aanvang25% factuurbedrag, minimaal € 150,- incl. btw
30 tot 14 dagen voor aanvang50% factuurbedrag, minimaal € 200,- incl. btw
14 tot 7 dagen voor aanvang75% factuurbedrag, minimaal € 250,- incl. btw
Binnen 7 dagen voor aanvang100% factuurbedrag

*indien er ook andere kosten zijn gemaakt voor jullie workshop, bijvoorbeeld omdat wij iets moesten huren of aanschaffen, dan wordt dat uiteraard ook doorberekend bovenop de genoemde bedragen.

Schuiven naar boven